Vesistöistä

Osakaskunnan vesipinta-ala on noin 6 209 hehtaaria ja sen vesialueet sijaitsevat pääasiassa Ruokoveden, Tammoveden sekä Liittokivenselän alueilla sekä näiden läheisissä järvissä ja lammissa. Alla on karttakuva osakaskunnan vesialueista.